תקנון אתר

אנו מודים לך על בחירתך לרכוש מוצרים באתר www.beautyshopmotagim.co.il. להלן “האתר”.

האתר הינו חנות וירטואלית המעניק שירות רכישה ON LINE , שרות ויעוץ לקהל לקוחות ברשת האינטרנט.
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.
תקנון האתר חל על כל המשתמשים באתר .
תקנון זה מהווה הסכם משפטי בין המשתמש לאתר , בעת שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה אנו רואים זאת כהסכמה של הלקוח לתנאי התקנון ופרטיו וקבלת התנאים בו וכי לא תהא ללקוח או למי מטעמו כל טענה , תביעה כנגד החברה , האתר ,וההנהלה מלבד טענות הקשורות להתחייבות החברה בהתאם לכללים ותקנון החברה.
תקנון האתר ותנאי השימוש נתונים לשינוי בכל עת לפי שיקול החברה, האתר רשאי לשנות את התקנון בכל עת, מכל סיבה שהיא ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיש על האתר כל חובה להודיע זאת לך. נדרש לקרוא את התקנון באתר לפני הרכישה על מנת לבדוק אם נעשו שינויים בתקנון.
כל תוכן באתר לרבות וללא הגבלה: הטקסט, קוד המקור, התוכנות, הסקריפטים, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים וכל מאפיין אחר של התוכן ו/או השירותים ו/או היישומים באתר הם בבעלות האתר והאתר שומר על מלוא זכויותיו בהם לרבות ומבלי להגביל זכויות היוצרים.
האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.
במידה של הפרת תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות יהיה על המשתמש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט .

 

הפעולות של המשתמש באתר

1. שימוש באתר / רכישה מותרת רק מעל לגיל 18 וכשיר משפטית, השימוש מתחת לגיל 18 הינה רק בליווי בוגר מעל גיל 18 כאשר הבוגר נחשב כמשמתש באתר.

2. האתר אינו יכול לוודא את זהותם של המשתמש, לרבות גילו, כשירותו המשפטית ארץ תושבותו ופרטים נוספים.

3. בביצוע פעולת באתר קנייה / ייעוץ / וכדו` הנך מתחייב שכל המידע שנמסר אמין ואמיתי.

4. המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה שתפגע באתר או מפעיליו או מי מטעמו הכוללים :
4.1 לפרוץ לאתר או לבצע שינויים באתר
4.2 להימנע מפעולות הפרת תקנון
4.3 להשתמש, להעתיק, לשכפל, למכור, להציג את תוכן האתר ללא אישור החברה.
4.4 לסחור בגישה לתוכן האתר אלה רק באישור בכתב
4.5 להשתמש בשם האתר בפרסום שיש בו לשון הרע
4.6 לפרסם את שם האתר או מוצריו ללא אישור החברה

ביצוע אחד מפעולות אלה יהווה הפרת תקנון ויאפשר לאתר לחסום אותך מלהשתמש בו וזאת מבלי לגרוע מכל אמצעי אחר העומד לרשות האתר לאכיפת תקנון זה.

רכישת מוצרים

5. החברה רשאית לבצע שינוי בדפי המוצר מעת לעת, לשנות ולהוריד פריטים שאזלו במלאי ובנוסף לשנות מחיר מוצר לפי שיקול דעתה ובהתאם לעלויות המשתנות.
6. התמונות באתר הם להמחשה בלבד ותיתכן סטיה קלה בעקבות שינוי אריזות ע”י היצרן.
7. האתר אינו היצרן או היבואן של המוצרים ומכיוון שכך האחריות על טיבו של כל מוצר חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר בלבד, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. הצרכן מתבקש לבדוק את תקינות המוצר עם קבלתו, במידה והגיע מוצר פגום ללקוח החברה תשלח מוצר חדש ללקוח ותאסוף את המוצר הפגום ללא עלות נוספת.
8. הנתונים אשר מפורטים באתר על המוצרים הינם כפי שנמסרו לאתר ע”י החברות המשווקות את המוצרים/יצרן והאתר לא יהא אחראי לתוכן הנתונים הנ”ל. כמו כן ואין לראות בנתונים אלו משום הבטחה לתוצאה כלשהי, או אחריות כלשהי לאופן פעולת המוצר ואין להסתמך על הנתונים הנ”ל בכל צורה שהיא. אין לראות בנתונים המופיעים באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.
9. האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו כתוצאה משימוש במוצר הנמכר באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או מהסתמכות על כל מידע ו/או נתון המופיע באתר.

ביצוע הזמנה

10. ביצוע רכישה באתר יתבצע ע”י המשתמש באמצעות טופס הזמנה ומילוי כל הפרטים המתבקשים (על המשתמש להקפיד במסירת פרטים מדויקים. העברת נתונים כוזבים כולל פרטים אישיים ופרטי חברות אשראי הינה עבירה פלילית).
11. רשאי לרכוש באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים, תושב ישראל, שלו כרטיס אשראי בתוקף ו/או חשבון PAYPAL וכתובת למשלוח המוצר בגבולות ישראל.
12. במידה וחברת האשראי / PAYPAL לא תאשר עסקה, תשלח הודעה למשתמש.
13. במידה ובוצעה עסקה והמוצר אינו במלאי רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה. החברה מעדכנת את האתר, המלאי הקיים והמחירים מעת לעת ובהתאם לצורך, אך ייתכן כי המלאי אזל במקביל להזמנת הלקוח באתר ובמקרה שכזה, אנו מתחייבים לזכות את הלקוח מיידית.
ובמקרה זה לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי האתר או מי מטעמו. במידה והמשתמש הזמין כמות ממוצר אשר רק חלקה קיים במלאי, יבוצע זיכוי ו/או אספקה בהתאם לתיאום מול המשתמש.
14. פרטי ההזמנה שמורים במאגרי המידע של החברה כמו כן ימסרו ללקוח טיפול בהזמנה ושליחת דואר אלקטרוני עד 48 שעות מעת ביצוע ההזמנה, במידה הרוכש אינו קיבל מענה מתבקש ליצור קשר טלפוני ו/או במייל לאישור ההזמנה.
15. דמי משלוח אינם כלולים בעלות המוצר המוצג באתר והם יתווספו לעלות הרכישה הסופית של סל הקניות. הרוכש יוכל לבחור בין איסוף עצמי ללא עלות, לבין משלוח ע”י דואר שליחים (עלות המשלוח תפורט בקופת התשלום). ברכישת מוצרים בסך העולה על 300 ₪ לא יגבו דמי משלוח.

משלוחים

16. תנאי אספקת המשלוח והמחירים חלים רק על שליחה בגבולות ישראל במידה וכתובת אספקת המוצר יוצאת מגבולות ישראל האתר שומר לעצמו לפי שיקול דעתו שרות, זמני אספקה, ועלות משלוח.
17. האתר ישלח את ההזמנה עד 3 ימי עסקים מביצוע ההזמנה. במידת האפשר תשלח ההזמנה מהר יותר.
18. שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים משליחת ההזמנה, ולישובים מרוחקים עד 7 ימי עסקים משליחת ההזמנה.
איסוף עצמי מהחנות ביוטי שופ מותגים בחיפה רח` הרצל 31 בשעות הפעילות ורק לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי / PAYPAL ובתיאום טלפוני.
19. האתר אינו אחראי על עיכובים במשלוח שאינו בשליטתו ואינו אחראי למחדלים של חברת המשלוחים.

מדיניות החזרת מוצרים

20. הרוכש רשאי לבטל עסקה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
21. ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ולא בוצע במוצר כל שימוש. מוצרים באריזת הניילון המקורית סגורים הרמטית, מכשירי חשמל אשר לא נפתחו וחוברו לחשמל.
22. עלות החזרת המוצר הינו על חשבון הרוכש, שכן המוצרים נשלחים באמצעות חברת שליחויות חיצונית. יש אפשרות להחזיר את המוצרים ללא עלות משלוח לחנות האתר ביוטי שופ מותגים בחיפה ברחוב הרצל 31 , וזאת לאחר תיאום טלפוני. במידה והרוכש מסרב לקבל את המשלוח או מחליט להחזיר לשליח יחוייב הרוכש על משלוח נוסף וזה יקוזז מגובה ההחזר.
23. במידה ותבוטל עסקה תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי דמי ביטול כחוק, שיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי הביטול. האתר ימסור לצרכן העתק מהודעת ביטול החיוב.
24. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר לחנות האתר על חשבון האתר.
25. החלפת פריט בפריט אחר שווה ערך יבוצע עפ”י שיקול האתר ובתיאום איתה.
26. מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן והמעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, יש לצרכן זכות להחזירו ולקבל את התמורה ששילם (בניכוי הסכומים שרשאי העוסק לנכות עפ”י הדין).
עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן. מהסיבה לכך היא שהעוסק אינו יכול לדעת האם המוצר נפתח או האם נעשה בו שימוש ומוצר כזה רשאי המוכר לסרב לקבלו.
27. הזיכוי יתבצע טלפונית מול הלקוח. החזר החיוב יתבצע לפי אופן התשלום , כרטיס אשראי /PAYPAL החיוב יבוטל בהתאם למדיניות חברת האשראי/PAYPAL. במידה ושולם במזומן-יוחזר במזומן או בצ`ק מזומן, תוך 7 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים).

אבטחה ופרטיות

28. פרטי האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר , סליקת כרטיס האשראי מתבצעת באמצעות סליקה באתרים מאובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. כל פרטי הלקוח שמורים ומאובטחים באמצעות פרוטוקול סחר אלקטרוני SSL האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי ואלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שמוש, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מביצוע חדירה ופריצה למחשב וביצוע פעולות בלתי חוקיות ,לא יהיה למשתמש טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי האתר.
29. האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.
30. האתר רשאי לעשות שימוש ב-“cookies” (קובץ קטן המכיל מחרוזת של תווים הנשלחת אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) במהלך גלישתך בו או תוך שימוש בו דרך אתרים אחרים. האתר עושה שימוש בקבצים אלה על מנת לשפר את איכות השירות, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש,
31. האתר עשוי להתיר לצדדים שלישיים להציב “cookies” על גבי המחשב שלך. אלה דומים ל”cookies” של האתר, אולם הם מגיעים משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, כגון המפרסמים באתר, אשר משתמשים בהם על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר המשמש גם את הצדדים השלישיים. האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת IP, סוג דפדפן,
32. באפשרות המשתמש לבחור באמצעות הדפדפן בו אתה משתמש שלא לקבל “cookies”, בין אם הגיעו מהאתר ובין אם מצדדים שלישיים. עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצים מסוג זה.
33. האתר רשאי לעשות שימוש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” לצורך יצירת קשר במקרה הצורך, כגון אספקת מוצר, בירור תלונה ו/או חשש להפרת זכויות יוצרים וכד`.
כמו כן, האתר רשאי להשתמש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” אף אם לא נתקבלה הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.

שינויים במדיניות, דין וסמכות השיפוט

34. החברה רשאית לשנות את המדיניות מעת לעת.
35. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל עילה משפטית הנובעת ממנו, לרבות התוקף ופרשנות הוראות התקנון, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט המוקמית מוקנית לבית המשפט בחיפה בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות דין קוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
 

המחירים, המוצרים והמבצעים הקיימים באתר – הינם לצורך רכישה באתר בלבד ואין אנו מחוייבים לקיים את המבצעים/מחירים גם בסניף ביוטי שופ קרית אתא רחוב עצמאות 10 וגם בסניף ביוטי שופ בחיפה הרצל 31.

עגלת קניות
Scroll to Top